Sák-mū-ngī, Cièng Cṳ̆

Sák-mū-ngī, Cièng Cṳ̆ (撒母耳前書, dōi-siā: 1S.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék修改