Ronald Reagan.

Ronald Wilson Reagan (1911 nièng 2 nguŏk 6 hô̤ – 2004 nièng 6 nguŏk 5 hô̤) sê Mī-guók dâ̤ 40 êng gì cūng-tūng, 1981 nièng gáu 1989 nièng câi-êng.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ronald Reagan ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.