Putnam Gông (New York)

Putnam Gông (Ĭng-ngṳ̄: Putnam County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.

Putnam Gông
—  Gông  —
Putnam County, New York
Putnam Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.putnamcountyny.com