Dièu-siēng-cê

(Iù Ngiêng-ùng dêng-hióng lì gì)

Hangul (Dièu-siēng-ngṳ̄: 한글 hĕ̤k-ciā 조선글), iâ hô̤ lā̤ Dièu-siēng-cê (朝鮮字) hĕ̤k-ciā ngiêng-ùng (諺文), sê Dièu-siēng-ngṳ̄cê-mō̤.

Dièu-siēng-cê

Hangul sê Dièu-siēng Uòng-dièu gì sèng-âu Sié-cŭng Dâi-uòng gó̤ nè̤ng huák-mìng gì, hī sèng-âu hô̤ lā̤ „Hóng-mìng Céng-ĭng“ (訓民正音).