Ngṳ̀-ĭng

Ngṳ̀-ĭng (魚鷹, Ĭng-ngṳ̄: Sea Gull) sê có̤i puō-piéng gì hāi-cēu, diŏh cēu-lôi diòng-tūng hŭng-lôi hiê-tūng dṳ̆ng sê Nēu-gŏng Hèng-hìng-mŭk gì siŏh ciáh kuŏ.

Ngṳ̀-ĭng.
Tái-bìng-iòng Ngṳ̀-ĭng.

Miàng-cê修改

Nguôi-hìng修改

Hŭng-buó修改

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi修改

Bō̤-hô hiêng-cáung修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ngṳ̀-ĭng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Ngṳ̀-ĭng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.