Ngū-lī-dìng câng (五里亭站), hĕ̤k-ciā siā có̤ Ngô-lī-dìng câng, sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ Hók-mā-lô (福馬路) gâe̤ng Lièng-gŏng-lô (連江路) diô-kāu gì â-dā̤. Ngū-lī-dìng câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Ngū-lī-dìng câng