Napoléon Bonaparte (1769 n. 8 ng. 15 h. - 1821 n. 5 ng. 5 h.) iâ hô̤ lā̤ Nā-pó̤-lùng 1 sié[1]:1279, sê Huák-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng siŏh ciáh huòng-dá̤. 1804 nièng gáu 1814 nièng câi-ôi.

Napoléon Bonaparte

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929.