Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nùng-lĭk (農曆) iâ hô̤ lā̤ uòng-lĭk (黃曆) hĕ̤k-ciā gô-lĭk (舊曆), sê Dĕ̤ng Ā gì siŏh cṳ̄ng diòng-tūng gì lĭk-huák, iù Dṳ̆ng-guók nè̤ng huák-mìng.

Nùng-lĭk sê siŏh cṳ̄ng ĭng-iòng-lĭk.