Lĭk-huák (曆法) iâ hô̤ lā̤ lĭk (曆), sê kĕk nièng, nguŏk, nĭk dēng dēng gì sì-găng dăng-ôi lì gié-sáung sì-găng gì siŏh cṳ̄ng huŏng-huák.

Lĭk-huák â̤ dé̤ṳng buōng iòng-lĭk, ĭng-lĭk gâe̤ng ĭng-iòng-lĭk săng cṳ̄ng. Gĭng-dáng guók-cié tŭng-ê̤ṳng gì Gregorius Lĭk-huák (iâ hô̤ lā̤ gŭng-lĭk hĕ̤k-ciā să̤-lĭk) sê siŏh cṳ̄ng iòng-lĭk; Ĭ-sṳ̆-làng-lĭk sê siŏh cṳ̄ng ĭng-lĭk; Dĕ̤ng Ā diòng-tūng gì nùng-lĭk (iâ hô̤ lā̤ gô-lĭk) sê siŏh cṳ̄ng ĭng-iòng-lĭk.