Nàng-huŏng Chiă-câng gì Cê̤ṳ-huôi

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Pū-tŭng-uâ 南方車站的聚會
Ngṳ̄-ngiòng Ū-háng-uâ[1]
Dō̤-iēng Diĕu Ĭk-nàng
Gŭng-éng 2019 nièng 12 nguŏk 6 hô̤
(Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k)

«Nàng-huŏng Chiă-câng gì Cê̤ṳ-huôi» (南方車站其聚會), sê 2019 nièng Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k diêng-īng. Diĕu Ĭk-nàng (刁亦男) dō̤-iēng. 2019 nièng 12 nguŏk 6 hô̤ găk Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k siông-iēng.

Dò̤ ciōng修改

Cī siŏh biĕh īng-piĕng giàng diē Dâ̤ 72 gái Kāng-siàng Īng-diēng (坎城影展)[2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改