Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mâng-ṳ̀ng (曼絨), găk Mā-lài-să̤-ā Pék-lék-ciŭ (霹靂州).

Ùng-huá

Siŭ-gāi

Mâng-ṳ̀ng ô „Să̤-mā Siēu-hók-ciŭ“ (西馬小福州) gì miàng-hô̤. Cāng-sē̤ iā sâ̤ nè̤ng gōng Hók-ciŭ-uâ, siăh Hók-ciŭ-chái, diòng-sìng Hók-ciŭ-nè̤ngùng-huá gâe̤ng sĭk-sṳ̆k.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi