Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Mâ̤ hō̤ é-sê̤ṳ» (Nĭk-buōng-uâ: ごめん) sê siŏh-buô 2002 nièngNĭk-buōng diêng-īng, Hó-giĕng Sĕng (富樫森) kiák gì.