Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lī Bĕk

Lī Bĕk (李白, 701 nièng  – 762 nièng ), cê Tái-bĕk (太白), hô̤ Chĭng-lièng-gṳ̆-sê̤ṳ (青蓮居士), sê Dòng-dièu sèng-âu gì siŏh ciáh chók-miàng gì sĭ-ìng. Ĭ ké̤ṳk gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-guók nè̤ng hô̤ lā̤ "Sĭ-siĕng" (詩仙).