Lā̤-bái kō̤-nèng sê:

  1. Có̤-lā̤-bái;
  2. Lā̤-bái (sì-găng dăng-ôi), iâ hô̤ lā̤ sĭng-gĭ;
  3. Lā̤-bái-nĭk.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.