Kièng-dĕ̤ng-nàng (黔東南), ciòng-miàng hô̤ lā̤ Kièng-dĕ̤ng-nàng Mièu-cŭk Tŭng-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Gói-ciŭ-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.