拍開主菜單

Wikipedia β

Kŭ-chèng(古田 hĕ̤k-ciā 坵塍) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing. Kŭ-chèng gô-dā̤ sê sṳ̆k Hók-ciŭ guāng gì, sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék, gó̤-lòng gâing tŭng-ê̤ṳng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Hók-ciŭ-uâ gì Kŭ-chèng-kiŏng.