Jones Gông (South Dakota)

Jones Gông (Ĭng-ngṳ̄: Jones County) sê Mī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.

Jones Gông
—  Gông  —
Jones County, South Dakota
Jones Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)