Iók-hâng, Săng Cṳ̆

(Iù Iók-hâng Săng Cṳ̆ dêng-hióng lì gì)

Iók-hâng, Săng Cṳ̆ (約翰三書, dōi-siā: 3Ih.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤

Siŭ-gāi

Nguôi-buô lièng-giék

Siŭ-gāi