拍開主菜單

Iók-hâng (Ā-làng-ngṳ̄: ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ‎‎; Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: יוחנן בן זבדי‎‎; Lá-dĭng-ngṳ̄: Ioannes; 6 nièng100 nièng) sê Ià-sŭ gì 12 sê̤ṳ-dù cĭ-ék. Duòng-tūng êng-ùi ĭ siā lāu Sĭng-iók Séng-gĭngIók-hâng Hók Ĭng, Iók-hâng Ék Cṳ̆, Iók-hâng Nê Cṳ̆, Iók-hâng Săng Cṳ̆ gâe̤ng Mĕk-sê Liŏh.