Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huăng-hī

Huăng-hī (歡喜) sê siŏh cṳ̄ng cìng-gāng, biēu-hiêng nè̤ng sĭng-lī câung-tái hō̤. Huăng-hī gì nguòng-ĭng kō̤-nèng sê giông-kŏng, ăng-ciòng, ái-cìng dēng dēng. Huăng-hī ék-buăng kĕk chiéu lì biēu-hiêng chók lì.