Gāng-cìng (感情) sê dó̤i siŏh dêng ciō-guăng niêng-dĭ gīng-ngiêng gì tŭng-chĭng, bău-guák iā sâ̤ cṳ̄ng gāng-gáe̤k, sṳ̆-siōng, hèng-ùi công-hăk siŏh dŏi sāng-sĕng gì sĭng-lī gâe̤ng sĕng-lī câung-tái. Có̤i pū-biéng gì cìng-gāng ô huăng-hī, sêu-ké, siŏng-sĭng, chiăng-ngiăk, giăng gâe̤ng ái.