Hók-ciŭ Dâi-hŏk câng (福州大學站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Hók-ciŭ Dâi-hŏk dĕ̤ng-muòng hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Hók-ciŭ Dâi-hŏk câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Hók-ciŭ Dâi-hŏk câng