拍開主菜單

Hók-ăng

(Iù Hók-ăng-chê dêng-hióng lì gì)
Hók-ăng diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé

Hók-ăng-chê (福安市) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh bĭh chê, gô-dā̤ sê Nìng-dáik dê-kṳ̆ gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng.

Hók-ăng nè̤ng gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Hók-ăng-uâ.