Háng Guŏng-ū-dá̤ (漢光武帝, s. 5 n. - 57 n.), miàng Làu Séu (劉秀), sê Háng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 25 nièng gáu 57 nièng câi-ôi. Ĭ iâ sê Dĕ̤ng-háng gì gióng-lĭk-ciā.

Háng Guŏng-ū-dá̤