Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Giĕ
Giĕ-gĕ̤ng (cō̤-biĕng) gâe̤ng giĕ-mō̤ (iêu-biĕng)
bō̤-hô câung-huóng
 gă-iōng-huá
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Aves
mŭk: Galliformes
kuŏ: Phasianidae
sṳ̆k: Gallus
cṳ̄ng: G. gallus
ā-cṳ̄ng Gallus gallus domesticus

Giĕ (雞) sê siŏh cṳ̄ng cēu, iâ sê siŏh cṳ̄ng gă-iōng-huá gì dông-ŭk. Giĕ sê ìng-lôi có̤i cā gă-iōng-huá gì siŏh cṳ̄ng cēu, giĕ-nṳ̆k gâe̤ng giĕ-lâung dŭ sê gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gì ciō-iéu sĭk-pīng.

Giĕ iâ sê sĕk-nê săng-ngáu (十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ (地支) sê iū (酉), sèng-dāu sê gàu, â-dāu sê kēng.

Sṳ̆k-ngṳ̄

Siŭ-gāi
Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆