Guók-nô̤i sĕng-sāng cūng-dĭk

(Iù GDP dêng-hióng lì gì)

Guók-nô̤i sĕng-sāng cūng-dĭk (Ĭng-ngṳ̄: gross domestic product, dōi-siā có̤ GDP), sê siŏh dó̤i liāng-tū miêng-cék diē-sié gì gĭng-cá̤ cìng-huóng gì dô-liòng.

Ĭ ké̤ṳk dêng-ngiê có̤ siŏh bĭk guók-gă găk siŏh dâung sì-găng (ék-buăng diâng có̤ siŏh nièng) diē-sié sĕng-sāng gì sū-iū siŏng-pīng gâe̤ng hŭk-ô gì cūng-dĭk. Ĭ gâe̤ng guók-mìng sĕng-sāng cūng-dĭk (GNP) mâ̤ siông gì dê-huŏng sê, Guók-nô̤i Sĕng-sāng Cūng-dĭk mò̤ bău-guák gáuk guók cĭ-găng gì siŭ-ĭk duōng-iè. Cuòi cô sê gōng, guók-nô̤i sĕng-sāng cūng-dĭk gié-sáung gì sê siŏh dó̤i dê-kṳ̆ sĕng-sāng gì sāng-pīng cūng-dĭk, nâ guók-mìng sĕng-sāng cūng-dĭk gié-sáung gì sê siŏh dó̤i dê-kṳ̆ sĭk-cié dáik diŏh gì sĕng-sāng-séng siŭ-ĭk.

Guók-nô̤i sĕng-sāng cūng-dĭk gì gié-sáung gŭng-sék sê:

Guók-nô̤i sĕng-sāng cūng-dĭk (GDP) = Sṳ̆-ìng siĕu-hié (C) + Dàu-cṳ̆ (I) + Céng-hū siĕu-hié ciĕ-chók (G)+ Chók-kāu (X) - Céng-kāu (M)