Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáu-huòng (教皇)[1], iâ hô̤ lā̤ gáu-cŭng (教宗), sê sié-gái Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì có̤i gŏ̤ cŭng-gáu liāng-dô̤-ìng, iâ sê Vaticano gì guók-gă có̤i gŏ̤ nguòng-siū.

Gĭng-dáng gì gáu-huòng sê Franciscus, ĭ diŏh 2013 nièng 3 nguŏk 13 hô̤ dŏng-sōng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 611.