Gáu-huòng Franciscus

(Iù Franciscus dêng-hióng lì gì)

Gáu-huòng Franciscus (1936 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ –  ), buōng-miàng hô̤ lā̤ Jorge Mario Bergoglio, sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 266 êng gáu-huòng. Ĭ diŏh 2013 nièng 3 nguŏk 13 hô̤ dŏng-sōng.

Gáu-huòng Franciscus