Dĭk-kéng

(Iù Dĭk-kéng Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ dêng-hióng lì gì)

Dĭk-kéng (迪慶), ciòng miàng hô̤ lā̤ Dĭk-kéng Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.