Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dêu-uòng (紂王), iâ hô̤ lā̤ Dá̤ Sĭng (帝辛), sê Siŏng-dièu gì có̤i hâiu siŏh ciáh guók-uòng. Ĭ sê Ū-dĭng gì giāng. Gáu-muōi-lāu Ciŭ Ū-uòng kī-bĭng miĕk Siŏng-dièu, ĭ cê̤ṳ-sák.

Ṳ̀-gă diē-sié dó̤i ĭ gì bìng-gá iā ngài.