Dâi-lī

(Iù Dâi-lī Bĕk-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ dêng-hióng lì gì)

Dâi-lī, ciòng miàng hô̤ lā̤ Dâi-lī Bĕk-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.