Dái-êng (戴鵀, Ĭng-ngṳ̄: Hoopoe) sê Dái-séng-kuŏ nēu-lôi gì siŏh cṳ̄ng, diŏh dông-ŭk hŭng-lôi-hŏk siông sê Nēu-gŏng-mŭk dṳ̆ng gì siŏh ciáh kuŏ.

Dái-êng.