Dà̤-hù (鵜鶘, Ĭng-ngṳ̄ : Pelican), diŏh dông-ŭk hŭng-lôi-hŏk siông sê sṳ̆k Nēu-gŏng Dà̤-hìng-mŭk. Dà̤-hù sê hŭng-buó diŏh dṳ̀ nàng ngék ī-ngôi sū-iū dâi-lṳ̆k gì dâi-hìng cūi-cēu, có̤i mìng-hiēng gì dĕk-dĭng sê chói giâ ô siŏh ciáh hèu-nòng, â̤-sāi cê̤ṳ-iù dông-sáuk, sê cṳ̆-còng siēu-siăh gì dê-huŏng.

Dà̤-hù.
Dà̤-hù diŏh Jamaica.

Miàng-cê修改

Nguôi-hìng修改

Hŭng-buó修改

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi修改

Bō̤-hô hiêng-cáung修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dà̤-hù ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Dà̤-hù ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.