Curaçao găk Báe̤k Mī-ciŭCaribe dê-kṳ̆, sê Hò̤-làng Uòng-guók gì siŏh ciáh gáiu-siàng-guók.

Handelskade, găk Curaçao gì Willemstad
Land Curaçao
Pais Kòrsou
Curaçao Guók
Curaçao Guók gì
Curaçao Guók hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Curaçao Guók ê só͘-chāi.

Nguòng-lài sê Hò̤-làng liāng Antilles gì siŏh buô-hông. 2010 nièng 10 nguŏk 10 hô̤, Hò̤-làng liāng Antilles gāi-tā̤, Curaçao gāi siàng Hò̤-làng Uòng-guók gì gáiu-siàng-guók.