Covington Gông (Mississippi)

Covington GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.

Covington Gông
—  Gông  —
Covington County, Mississippi
Covington Gông gì ôi-dé
Covington Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)