Gău-tŭng gĕ̤ng-gê̤ṳ

(Iù Chiă dêng-hióng lì gì)

Gău-tŭng gĕ̤ng-gê̤ṳ sê dò̤ lì hâ nè̤ng hĕ̤k-ciā nó̤h gì gĕ̤ng-gê̤ṳ, bău-guák kă-dăk-chiă, huōi-chiă, sùng, hĭ-gĭ dēng-dēng.