Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sùng sê siŏh cṳ̆ng găk cūi gà̤-dēng giàng gì gău-tŭng gĕ̤ng-gê̤ṳ.