Charleston Gông (South Carolina)

Charleston GôngMī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.

Charleston Gông
—  Gông  —
Charleston County, South Carolina
Charleston Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.charlestoncounty.org