Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chĭng-mìng-cáik (清明節) sê Dĕ̤ng Ā gì siŏh ciáh diòng-tūng gì cáik-nĭk, guó gì sì-găng diŏh chĭng-mìng hī siŏh nĭk. Chĭng-mìng, sê Dṳ̆ng-guók gô-lĭk gì niék-sé cáik-ké cĭ-ék.

Ék-buăng chĭng-mìng-cáik gì sèng-âu diŏh kó̤ dáh-cāi. Hók-ciŭ nè̤ng găk Chĭng-mìng-cáik siăh Chĭng-mìng-guōi.