參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Tè̤ng-ngiê ké̤ṳk bău chéu-nēng diē-sié

Chéu-nĕng (𣗬𬂌), Chéu-nā̤, cṳ̆-ngṳ̄ gó̤ sê̤ṳ-ciĕ (樹脂), sê siŏh cṳ̄ng lài-cê̤ṳ dŏ̤-cṳ̄ng sĭk-ŭk, dĕk-biék sê sṳ̀ng-báik-lôi sĭk-ŭk gì tĭng-lôi (烴類) gì hŭng-bé-ŭk. Ĭ huá-hŏk giék-gáiu iā dĕk-biék, â̤ có̤ ṳ̄-gĕu-chék gâe̤ng gĕu-hăk-câ̤ dēng-dēng cài-lâiu.