Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


huák-kă̤-cūi

Có̤-cūi-căi(做水災) iâ hô̤ lā̤ có̤-cūi-dâung(做水蕩), huák-kă̤-cūi(發溪水) hĕ̤k-ciā hùng-căi(洪災), sê cī ò̤, hĕ̤k-ciā hāi chiĕu-guó ciáng-siòng cūi-ôi, ciŏng gièng-gièng mĭh dâi gì tiĕng-căi.