Bō̤-bìng-cô̤

(Iù Cūi-bìng-cô̤ dêng-hióng lì gì)

Bō̤-bìng-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Cūi-bìng-cô̤ (水瓶座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Săng-iòng-cô̤ gâe̤ng Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤ cĭ-găng.

Bō̤-bìng-cô̤

Gái káng Siŭ-gāi