Mò̤-giék-cô̤

(Iù Săng-iòng-cô̤ dêng-hióng lì gì)

Mò̤-giék-cô̤, iâ hô̤ lā̤ Săng-iòng-cô̤ (山羊座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Siâ-chiū-cô̤ gâe̤ng Cūi-bìng-cô̤ cĭ-găng.

Mò̤-giék-cô̤

Gái káng修改