Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Cái-giéng» sê 1918 nièngĬng-guók diêng-īng, Maurice Elvey dô̤-iēng, Margaret Bannerman, Jessie Winter, Donald Calthrop ciō-iēng[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改