Báh-sáik

(Iù Báh-sáik-chê dêng-hióng lì gì)

Báh-sáik hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Báik-sáik, sê Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.