Agatha Christie

Agatha Christie (1890 nièng 9 nguŏk 15 hô̤ – 1976 nièng 1 nguŏk 12 hô̤) sê Ĭng-guók tŭi-lī siēu-suók cáuk-gă. Gŏng-gé̤ṳ Gék-nà̤-sṳ̆ Sié-gái Gī-luŏh tūng-gié, Agatha Christie sê lĭk-sṳ̄ siông dék sêu huăng-ngìng gì cáuk-gă. Nâ sê sáung diē ĭ cuòng-buô hìng-sék gì cáuk-pīng, nâ ô Séng-gĭng gâe̤ng Shakespeare gì cáuk-pĭng cūng siĕu-sêu-liông chiĕu-guó ĭ.

Agatha Christie.png

Cuō-iéu cáuk-pīng修改

Nguôi-buô lièng-giék修改