(Iù 𢱈䅢 dêng-hióng lì gì)

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


𢱈䅢

,是指玉米等等禾本科農作物成熟脫粒之後長下其莖葉部分。其中,䅢其藁告𢱈䅢[1]:128,小麥其藁告麥藁[1]:196

黃麻去皮叫麻藁涂糜裏勢泡囇會做[1]:213

參考資料修改

  1. 1.0 1.1 1.2 李如龍. 福州方言詞典. 1994.