「Cuba」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Gū-bă''' (古巴) sê Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă, găk Gū-bă-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê Mī-ciŭ mì-ék siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă. [...)
 
無編輯摘要
'''Gū-bă''' (古巴) sê [[Mī-ciŭ]] gì siŏh ciáh guók-gă, găk Gū-bă-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê [[Mī-ciŭ]] mì-ék siŏh ciáh [[siâ-huôi-ciō-ngiê]] guók-gă.
 
[[Category:GuókDṳ̆ng Mī-ciŭ guók-gă]]
[[Category:Báe̤k Mī-ciŭ]]
匿名使用者