「Chāu-mŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (Davidzdh iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Sĭk-ŭk gáu Chāu-mŭk, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng: 同音)
 
[[File:Diversity of plants image version 5.png|thumb|right|200px|Gáuk cṳ̄ng sĭk-ŭk]]
'''Sĭk-ŭk''' (植物), iâ hô̤ '''chāu-mŭk''' (草木), sê siŏh cṳ̄ng [[sĕng-ŭk]] gì cuō-iéu hìng-tái, bău-guák [[huă]], [[chāu]], [[chéu]] ciŏng-uâng dŭ sê sĭk-ŭk gì siŏh cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng sĭk-ŭk â̤ kék [[nĭk-tàu|iòng-guŏng]] hĕ̤k-ciā gì-tă sĕng-ŭk hŭ-uái mì-tì cê-gă gì sĕng-uăk.
{{Authority control}}
 
[[Category:Sĭk-ŭk|*]]