「11 nguŏk 21 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|11|21}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1957 nièng''': Mò̤ Dĕng-dŭng dái Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dâi-biēu-tuàng kó̤ Sŭ-liè...)
 
 
 
==Duâi dâi==
* '''[[1957 nièng]]''': [[Mò̤ DĕngDĕk-dŭng]] dái [[Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng]] gì dâi-biēu-tuàng kó̤ [[Sŭ-lièng]] huōng-ông.
 
==Chók-sié==
匿名使用者